info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 00:48
kontakt
FLUID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 41,00
583,3%
1,00
-97,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 265,00 -2 483,00
---
-2 332,00
---
Zysk (strata) brutto -3 699,00 -2 896,00
---
-2 355,00
---
Zysk (strata) netto -3 699,00 -2 896,00
---
-2 355,00
---
Amortyzacja 1 798,00 1 782,00
-0,9%
1 782,00
0,0%
Aktywa 64 299,00 59 044,00
-8,2%
61 053,00
3,4%
Kapitał własny 19 480,00 11 948,00
-38,7%
14 586,00
22,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,49 0,30
-38,5%
0,36
20,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -0,07
---
-0,06
---