info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 22:39
kontakt
FLUID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 832,00
Zysk (strata) brutto -2 832,00
Zysk (strata) netto -2 832,00
Amortyzacja 1 782,00
Aktywa 56 727,00
Kapitał własny 4 394,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,11
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07