info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 13:07
kontakt
MORIZON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 600,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -108,00
Zysk (strata) brutto -57,00
Zysk (strata) netto -62,00
Amortyzacja 55,00
Aktywa 36 696,00
Kapitał własny 35 995,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00