info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 06:43
kontakt
MORIZON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 577,00 600,00
4,0%
600,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 37,00 50,00
35,1%
192,00
284,0%
Zysk (strata) brutto 72,00 108,00
50,0%
251,00
132,4%
Zysk (strata) netto 64,00 130,00
103,1%
227,00
74,6%
Amortyzacja 55,00 55,00
0,0%
55,00
0,0%
Aktywa 35 618,00 35 825,00
0,6%
36 001,00
0,5%
Kapitał własny 35 493,00 35 623,00
0,4%
35 850,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,84 0,84
0,4%
0,84
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
50,0%
0,00
66,7%