info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 11:03
kontakt
IPODS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 123,00 104,00
-15,4%
96,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -80,00 -96,00
---
22,00
---
Zysk (strata) brutto -84,00 -126,00
---
22,00
---
Zysk (strata) netto -84,00 -126,00
---
22,00
---
Amortyzacja 45,00 60,00
33,3%
45,00
-25,0%
Aktywa 1 621,00 1 565,00
-3,5%
1 404,00
-10,3%
Kapitał własny 600,00 473,00
-21,2%
495,00
4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-20,6%
0,05
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
0,00
---