info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 10:55
kontakt
MPLVERBUM
Roczne skonsolidowane
 2019-04-302020-04-302021-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 319,00 19 447,00
26,9%
22 375,00
15,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 518,00 740,00
42,9%
1 056,00
42,7%
Zysk (strata) brutto 508,00 717,00
41,1%
1 115,00
55,5%
Zysk (strata) netto 403,00 576,00
42,9%
915,00
58,9%
Amortyzacja 325,00 331,00
1,8%
194,00
-41,4%
Aktywa 6 105,00 7 438,00
21,8%
9 497,00
27,7%
Kapitał własny 4 298,00 4 705,00
9,5%
5 351,00
13,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,15 2,35
9,4%
2,68
13,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,29
42,6%
0,46
58,7%