info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.28, godz. 07:00
kontakt
MPLVERBUM
Roczne nieskonsolidowane
 2018-04-302019-04-302020-04-302021-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 099,00 14 851,00
22,7%
18 627,00
25,4%
21 550,00
15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 408,00 548,00
34,3%
768,00
40,1%
1 072,00
39,6%
Zysk (strata) brutto 397,00 541,00
36,3%
755,00
39,6%
1 075,00
42,4%
Zysk (strata) netto 320,00 435,00
35,9%
607,00
39,5%
869,00
43,2%
Amortyzacja 295,00 319,00
8,1%
316,00
-0,9%
169,00
-46,5%
Aktywa 5 201,00 5 846,00
12,4%
6 418,00
9,8%
7 424,00
15,7%
Kapitał własny 4 070,00 4 334,00
6,5%
4 770,00
10,1%
5 369,00
12,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,04 2,17
6,5%
2,38
10,1%
2,68
12,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,22
36,2%
0,30
39,0%
0,43
43,2%