info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 09:37
kontakt
AWBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 112,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 687,00
Zysk (strata) brutto 21 670,00
Zysk (strata) netto 21 670,00
Amortyzacja 165,00
Aktywa 65 594,00
Kapitał własny -67 875,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,70
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86