info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 17:04
kontakt
AWBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 64 145,00 43 559,00
-32,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 522,00 -3 530,00
---
Zysk (strata) brutto -14 066,00 -4 189,00
---
Zysk (strata) netto -13 785,00 -4 528,00
---
Amortyzacja 369,00 337,00
-8,7%
Aktywa 139 389,00 140 077,00
0,5%
Kapitał własny -30 673,00 -35 201,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,72 -1,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,67 -0,18
---