info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 08:33
kontakt
AWBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 346,00 38 967,00
-8,0%
36 282,00
-6,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 319,00 -26 849,00
---
-3 363,00
---
Zysk (strata) brutto -5 011,00 -33 723,00
---
-4 659,00
---
Zysk (strata) netto -4 873,00 -29 588,00
---
-5 106,00
---
Amortyzacja 257,00 62,00
-75,9%
384,00
519,4%
Aktywa 150 883,00 124 045,00
-17,8%
119 184,00
-3,9%
Kapitał własny 20 677,00 -30 034,00
---
-35 140,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,51 -3,64
---
-4,26
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,59 -3,59
---
-0,62
---