info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 03:07
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 529 296,00 1 539 945,00
0,7%
1 604 572,00
4,2%
Przychody z tytułu prowizji 620 781,00 567 187,00
-8,6%
607 582,00
7,1%
Wynik na działalności bankowej 921 181,00 595 499,00
-35,4%
1 112 548,00
86,8%
Zysk (strata) brutto 867 530,00 440 878,00
-49,2%
833 038,00
88,9%
Zysk (strata) netto 659 773,00 259 323,00
-60,7%
656 937,00
153,3%
Amortyzacja 92 126,00 116 951,00
26,9%
114 549,00
-2,1%
Aktywa 184 347 176,00 189 494 130,00
2,8%
189 574 297,00
0,0%
Kapitał własny 21 821 998,00 22 126 882,00
1,4%
21 186 615,00
-4,2%
Współczynnik wypłacalności 18,70 18,40
-1,6%
18,80
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 83,14 84,30
1,4%
80,72
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,51 0,99
-60,7%
2,50
153,3%