info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:04
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 482 767,00 1 245 503,00
-16,0%
1 206 979,00
-3,1%
Przychody z tytułu prowizji 592 536,00 624 546,00
5,4%
685 563,00
9,8%
Wynik na działalności bankowej 1 257 436,00 747 561,00
-40,5%
1 611 524,00
115,6%
Zysk (strata) brutto 636 217,00 472 610,00
-25,7%
347 777,00
-26,4%
Zysk (strata) netto 492 644,00 326 118,00
-33,8%
194 584,00
-40,3%
Amortyzacja 124 142,00 128 753,00
3,7%
129 991,00
1,0%
Aktywa 227 290 681,00 223 433 734,00
-1,7%
222 380 996,00
-0,5%
Kapitał własny 23 858 179,00 24 284 706,00
1,8%
24 647 371,00
1,5%
Współczynnik wypłacalności 19,90 20,90
5,0%
20,80
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 90,90 92,52
1,8%
93,90
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,88 1,24
-33,8%
0,74
-40,3%