info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 20:20
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 604 572,00 1 637 893,00
2,1%
1 637 892,00
0,0%
1 640 978,00
0,2%
Przychody z tytułu prowizji 607 582,00 627 550,00
3,3%
651 335,00
3,8%
616 962,00
-5,3%
Wynik na działalności bankowej 1 112 548,00 1 063 768,00
-4,4%
1 151 491,00
8,2%
589 649,00
-48,8%
Zysk (strata) brutto 833 038,00 837 415,00
0,5%
904 435,00
8,0%
240 616,00
-73,4%
Zysk (strata) netto 656 937,00 650 275,00
-1,0%
680 932,00
4,7%
113 078,00
-83,4%
Amortyzacja 114 549,00 112 036,00
-2,2%
117 332,00
4,7%
113 147,00
-3,6%
Aktywa 189 574 297,00 191 648 292,00
1,1%
194 649 992,00
1,6%
209 065 319,00
7,4%
Kapitał własny 21 186 615,00 21 956 433,00
3,6%
22 526 788,00
2,6%
22 837 263,00
1,4%
Współczynnik wypłacalności 18,80 0,00
---
18,70
---
18,10
-3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 80,72 83,65
3,6%
85,83
2,6%
87,01
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,50 2,48
-1,0%
2,59
4,7%
0,43
-83,4%