info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 08:45
kontakt
PEKAO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 637 893,00 1 637 892,00
0,0%
1 640 978,00
0,2%
1 482 767,00
-9,6%
Przychody z tytułu prowizji 627 550,00 651 335,00
3,8%
616 962,00
-5,3%
592 536,00
-4,0%
Wynik na działalności bankowej 1 063 768,00 1 151 491,00
8,2%
589 649,00
-48,8%
1 257 436,00
113,3%
Zysk (strata) brutto 837 415,00 904 435,00
8,0%
240 616,00
-73,4%
636 217,00
164,4%
Zysk (strata) netto 650 275,00 680 932,00
4,7%
113 078,00
-83,4%
492 644,00
335,7%
Amortyzacja 112 036,00 117 332,00
4,7%
113 147,00
-3,6%
124 142,00
9,7%
Aktywa 191 648 292,00 194 649 992,00
1,6%
209 065 319,00
7,4%
227 290 681,00
8,7%
Kapitał własny 21 956 433,00 22 526 788,00
2,6%
22 837 263,00
1,4%
23 858 179,00
4,5%
Współczynnik wypłacalności 0,00 18,70
---
18,10
-3,2%
19,90
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 83,65 85,83
2,6%
87,01
1,4%
90,90
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 2,48 2,59
4,7%
0,43
-83,4%
1,88
335,5%