info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 15:45
kontakt
EKOPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 585,00 25 473,00
-4,2%
27 559,00
8,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -124,00 138,00
---
287,00
108,0%
Zysk (strata) brutto -136,00 124,00
---
281,00
126,6%
Zysk (strata) netto -111,00 101,00
---
258,00
155,4%
Amortyzacja 0,00 98,00
---
120,00
22,4%
Aktywa 19 453,00 21 650,00
11,3%
20 326,00
-6,1%
Kapitał własny 10 527,00 10 628,00
1,0%
10 698,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,06 4,10
1,0%
4,12
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,04
---
0,10
153,8%