info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 09:51
kontakt
NWAI
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 340,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 94,00
Zysk (strata) brutto 300,00
Zysk (strata) netto 254,00
Amortyzacja 122,00
Aktywa 8 166,00
Kapitał własny 7 101,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,84
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14