info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 12:07
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52,00 107,00
105,8%
51,00
-52,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -80,00
---
-78,00
---
Zysk (strata) brutto 788,00 -83,00
---
15,00
---
Zysk (strata) netto 788,00 -83,00
---
15,00
---
Amortyzacja 2,00 6,00
200,0%
2,00
-66,7%
Aktywa 43 463,00 43 290,00
-0,4%
44 682,00
3,2%
Kapitał własny 43 205,00 43 121,00
-0,2%
44 551,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,76 1,75
-0,2%
1,81
3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,00
---
0,00
---