info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.15, godz. 07:03
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49,00 16,00
-67,3%
52,00
225,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -48,00 -153,00
---
-36,00
---
Zysk (strata) brutto -46,00 816,00
---
788,00
-3,4%
Zysk (strata) netto -46,00 816,00
---
788,00
-3,4%
Amortyzacja 0,00 4,00
---
2,00
-50,0%
Aktywa 41 750,00 42 633,00
2,1%
43 463,00
1,9%
Kapitał własny 41 510,00 42 417,00
2,2%
43 205,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69 1,72
2,1%
1,76
1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,03
---
0,03
-3,0%