info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:54
kontakt
GREMPCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16,00 52,00
225,0%
107,00
105,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -153,00 -36,00
---
-80,00
---
Zysk (strata) brutto 816,00 788,00
-3,4%
-83,00
---
Zysk (strata) netto 816,00 788,00
-3,4%
-83,00
---
Amortyzacja 4,00 2,00
-50,0%
6,00
200,0%
Aktywa 42 633,00 43 463,00
1,9%
43 290,00
-0,4%
Kapitał własny 42 417,00 43 205,00
1,9%
43 121,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,76
1,9%
1,75
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,03
-3,0%
-0,00
---