info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 11:35
kontakt
INPRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 658,00 31 396,00
68,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 118,00 2 437,00
1 965,3%
Zysk (strata) brutto 2 910,00 2 077,00
-28,6%
Zysk (strata) netto 2 945,00 1 647,00
-44,1%
Amortyzacja 312,00 325,00
4,2%
Aktywa 504 118,00 535 236,00
6,2%
Kapitał własny 294 658,00 296 305,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,36 7,40
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,04
-44,6%