info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 20:14
kontakt
BIOERG
Roczne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 419,00 10 238,00
-37,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 46,00 310,00
573,9%
Zysk (strata) brutto -52,00 -12 178,00
---
Zysk (strata) netto -52,00 -12 183,00
---
Amortyzacja 65,00 88,00
35,4%
Aktywa 16 255,00 3 400,00
-79,1%
Kapitał własny 12 274,00 90,00
-99,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,00
-99,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,12
---