info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 07:07
kontakt
BIOERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 956,00 4 106,00
3,8%
4 527,00
10,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23,00 -205,00
---
322,00
---
Zysk (strata) brutto 6,00 -230,00
---
285,00
---
Zysk (strata) netto 6,00 -230,00
---
236,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 17 063,00 17 766,00
4,1%
17 471,00
-1,7%
Kapitał własny 12 332,00 12 102,00
-1,9%
12 337,00
1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-1,7%
0,12
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---