info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 06:19
kontakt
BLIRT
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 615,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 973,00
Zysk (strata) brutto -2 033,00
Zysk (strata) netto -2 030,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 6 010,00
Kapitał własny 1 685,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24