info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 15:09
kontakt
BLIRT
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 618,00 2 616,00
-0,1%
4 934,00
88,6%
17 784,00
260,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 960,00 -2 195,00
---
29,00
---
6 483,00
22 255,2%
Zysk (strata) brutto -2 020,00 -2 205,00
---
4,00
---
6 442,00
160 950,0%
Zysk (strata) netto -2 020,00 -2 205,00
---
4,00
---
6 197,00
154 825,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 937,00 8 797,00
48,2%
9 272,00
5,4%
17 204,00
85,5%
Kapitał własny 1 715,00 7 567,00
341,2%
8 128,00
7,4%
13 617,00
67,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,58
182,0%
0,47
-18,2%
0,79
67,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,24 -0,17
---
0,00
---
0,36
---