info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:22
kontakt
BLIRT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 970,00 15 530,00
29,7%
34 711,00
123,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 084,00 4 797,00
-21,2%
15 578,00
224,7%
Zysk (strata) brutto 6 051,00 4 724,00
-21,9%
15 557,00
229,3%
Zysk (strata) netto 5 807,00 3 249,00
-44,1%
12 485,00
284,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 17 204,00 25 537,00
48,4%
40 611,00
59,0%
Kapitał własny 13 617,00 16 866,00
23,9%
29 351,00
74,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,98
23,9%
1,71
74,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,19
-44,1%
0,73
284,1%