info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 06:25
kontakt
BLIRT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 836,00 3 126,00
10,2%
2 461,00
-21,3%
5 813,00
136,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 420,00 291,00
-30,7%
-461,00
---
399,00
---
Zysk (strata) brutto 399,00 320,00
-19,8%
-515,00
---
390,00
---
Zysk (strata) netto 399,00 320,00
-19,8%
-515,00
---
390,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 9 272,00 9 725,00
4,9%
8 757,00
-10,0%
10 367,00
18,4%
Kapitał własny 8 128,00 8 446,00
3,9%
7 420,00
-12,1%
7 810,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,49
3,8%
0,43
-12,2%
0,45
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,02
-17,4%
-0,03
---
0,02
---