info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 07:00
kontakt
BLIRT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 461,00 5 813,00
136,2%
11 970,00
105,9%
15 530,00
29,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -461,00 399,00
---
6 084,00
1 424,8%
4 797,00
-21,2%
Zysk (strata) brutto -515,00 390,00
---
6 051,00
1 451,5%
4 724,00
-21,9%
Zysk (strata) netto -515,00 390,00
---
5 807,00
1 389,0%
3 249,00
-44,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 757,00 10 367,00
18,4%
17 204,00
65,9%
25 537,00
48,4%
Kapitał własny 7 420,00 7 810,00
5,3%
13 617,00
74,4%
16 866,00
23,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,43 0,45
5,3%
0,79
74,4%
0,98
23,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,02
---
0,34
1 369,6%
0,19
-44,1%