info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 02:06
kontakt
BLIRT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 15 530,00 34 711,00
123,5%
13 117,00
-62,2%
10 988,00
-16,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 797,00 15 578,00
224,7%
5 564,00
-64,3%
3 605,00
-35,2%
Zysk (strata) brutto 4 724,00 15 557,00
229,3%
5 510,00
-64,6%
3 062,00
-44,4%
Zysk (strata) netto 3 249,00 12 485,00
284,3%
4 311,00
-65,5%
2 383,00
-44,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
333,00
---
376,00
12,9%
Aktywa 25 537,00 41 271,00
61,6%
45 512,00
10,3%
47 418,00
4,2%
Kapitał własny 16 866,00 34 659,00
105,5%
39 638,00
14,4%
25 119,00
-36,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,98 2,02
105,4%
2,30
14,4%
1,46
-36,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 0,73
284,1%
0,25
-65,4%
0,14
-44,6%