info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.08, godz. 11:11
kontakt
BLIRT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 813,00 11 970,00
105,9%
15 530,00
29,7%
34 711,00
123,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 399,00 6 084,00
1 424,8%
4 797,00
-21,2%
15 578,00
224,7%
Zysk (strata) brutto 390,00 6 051,00
1 451,5%
4 724,00
-21,9%
15 557,00
229,3%
Zysk (strata) netto 390,00 5 807,00
1 389,0%
3 249,00
-44,1%
12 485,00
284,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 367,00 17 204,00
65,9%
25 537,00
48,4%
40 611,00
59,0%
Kapitał własny 7 810,00 13 617,00
74,4%
16 866,00
23,9%
29 351,00
74,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,45 0,79
74,4%
0,98
23,9%
1,71
74,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,34
1 369,6%
0,19
-44,1%
0,73
284,1%