info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 15:21
kontakt
AKCEPTFIN
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 787,00 2 685,00
-3,7%
1 869,00
-30,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 014,00 844,00
-16,8%
-2 660,00
---
Zysk (strata) brutto 126,00 31,00
-75,4%
-3 522,00
---
Zysk (strata) netto 99,00 31,00
-68,7%
-3 480,00
---
Amortyzacja 68,00 60,00
-11,8%
24,00
-60,0%
Aktywa 25 621,00 25 913,00
1,1%
21 865,00
-15,6%
Kapitał własny 9 044,00 9 075,00
0,3%
5 595,00
-38,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,81 1,82
0,3%
1,12
-38,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,01
-70,0%
-0,70
---