info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:03
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 66,00 292,00
342,4%
64,00
-78,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -76,00 170,00
---
-510,00
---
Zysk (strata) brutto -151,00 -37,00
---
-810,00
---
Zysk (strata) netto -151,00 -37,00
---
-748,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 20 442,00 18 945,00
-7,3%
16 381,00
-13,5%
Kapitał własny 6 682,00 5 259,00
-21,3%
4 511,00
-14,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,34 1,05
-21,3%
0,90
-14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,01
---
-0,15
---