info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:21
kontakt
AKCEPTFIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 678,00 684,00
0,9%
516,00
-24,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 278,00 237,00
-14,7%
151,00
-36,3%
Zysk (strata) brutto 18,00 2,00
-88,9%
12,00
500,0%
Zysk (strata) netto 8,00 19,00
137,5%
12,00
-36,8%
Amortyzacja 14,00 18,00
28,6%
6,00
-66,7%
Aktywa 24 557,00 25 913,00
5,5%
26 334,00
1,6%
Kapitał własny 9 130,00 9 152,00
0,2%
9 164,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,83 1,83
0,2%
1,83
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
100,0%
0,00
-50,0%