info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:31
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 310,00 14 591,00
4 606,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 813,00 -1 396,00
---
Zysk (strata) brutto -2 821,00 -1 403,00
---
Zysk (strata) netto -2 821,00 -1 403,00
---
Amortyzacja 298,00 266,00
-10,7%
Aktywa 106 386,00 116 680,00
9,7%
Kapitał własny -85 351,00 -86 755,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -59,03 -60,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,95 -0,97
---