info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 08:21
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 602 865,00 173 902,00
-71,2%
6,00
-100,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 137,00 -52 867,00
---
-21 188,00
---
Zysk (strata) brutto -24 905,00 -92 056,00
---
-19 705,00
---
Zysk (strata) netto -25 871,00 -90 660,00
---
-19 705,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 429 041,00 118 566,00
-72,4%
96 410,00
-18,7%
Kapitał własny 11 780,00 -78 880,00
---
-98 586,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,15 -54,55
---
-68,18
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -17,89 -62,70
---
-13,63
---