info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.03, godz. 03:05
kontakt
ONICO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6,00 44,00
633,3%
688,00
1 463,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -21 188,00 -2 435,00
---
-3 268,00
---
Zysk (strata) brutto -19 705,00 -4 999,00
---
-3 275,00
---
Zysk (strata) netto -19 705,00 -4 999,00
---
-3 275,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
298,00
---
Aktywa 104 110,00 94 364,00
-9,4%
100 198,00
6,2%
Kapitał własny -79 279,00 -90 077,00
---
-93 378,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -54,83 -62,29
---
-64,58
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -13,63 -3,46
---
-2,26
---