info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.23, godz. 10:39
kontakt
IZOSTAL
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 379 878,00 563 996,00
48,5%
808 128,00
43,3%
717 129,00
-11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 853,00 18 495,00
169,9%
16 130,00
-12,8%
14 722,00
-8,7%
Zysk (strata) brutto 8 766,00 11 412,00
30,2%
18 013,00
57,8%
14 488,00
-19,6%
Zysk (strata) netto 7 093,00 9 136,00
28,8%
14 473,00
58,4%
11 900,00
-17,8%
Amortyzacja 5 251,00 5 161,00
-1,7%
5 889,00
14,1%
6 446,00
9,5%
Aktywa 365 471,00 456 261,00
24,8%
533 156,00
16,9%
489 988,00
-8,1%
Kapitał własny 170 527,00 177 350,00
4,0%
188 865,00
6,5%
196 465,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,21 5,42
4,0%
5,77
6,5%
6,00
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,28
28,6%
0,44
58,4%
0,36
-17,9%