info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.22, godz. 08:17
kontakt
CWPE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 187,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 172,00
Zysk (strata) brutto 172,00
Zysk (strata) netto 172,00
Amortyzacja 2,00
Aktywa 2 295,00
Kapitał własny -177,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02