info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 01:08
kontakt
INWESTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 326,00 208,00
-36,2%
42,00
-79,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73,00 -52,00
---
-460,00
---
Zysk (strata) brutto -77,00 -23,00
---
-502,00
---
Zysk (strata) netto -77,00 -23,00
---
-502,00
---
Amortyzacja 6,00 8,00
33,3%
5,00
-37,5%
Aktywa 13 652,00 11 411,00
-16,4%
10 665,00
-6,5%
Kapitał własny 11 031,00 9 383,00
-14,9%
8 881,00
-5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-18,6%
0,08
-6,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
-0,00
---