info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 11:55
kontakt
INWESTPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 787,00 172,00
-78,1%
138,00
-19,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -204,00 -100,00
---
-46,00
---
Zysk (strata) brutto -210,00 -105,00
---
-51,00
---
Zysk (strata) netto -219,00 -111,00
---
-51,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 15 040,00 14 834,00
-1,4%
14 919,00
0,6%
Kapitał własny 13 041,00 12 930,00
-0,9%
12 879,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
-0,8%
0,12
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
0,00
---