info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.16, godz. 01:55
kontakt
BSCDRUK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 57 908,00 58 987,00
1,9%
65 910,00
11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 730,00 7 717,00
34,7%
7 071,00
-8,4%
Zysk (strata) brutto 5 711,00 7 696,00
34,8%
11 252,00
46,2%
Zysk (strata) netto 4 506,00 6 345,00
40,8%
10 002,00
57,6%
Amortyzacja 2 469,00 2 616,00
6,0%
2 848,00
8,9%
Aktywa 274 886,00 300 121,00
9,2%
308 564,00
2,8%
Kapitał własny 235 882,00 242 227,00
2,7%
246 050,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 24,05 24,70
2,7%
25,09
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,65
41,0%
1,02
57,7%