info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:51
kontakt
BROADGATE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
-3,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -101,00
---
-4,00
---
Zysk (strata) brutto 161,00 215,00
33,5%
-117,00
---
Zysk (strata) netto 161,00 215,00
33,5%
-117,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 30 927,00 29 960,00
-3,1%
30 087,00
0,4%
Kapitał własny 3 622,00 3 837,00
5,9%
3 720,00
-3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,31
6,1%
0,30
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
30,8%
-0,01
---