info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 08:55
kontakt
BROADGATE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
5,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -40,00 -44,00
---
-25,00
---
Zysk (strata) brutto 595,00 -299,00
---
1 662,00
---
Zysk (strata) netto 595,00 -299,00
---
1 662,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 56 335,00 29 838,00
-47,0%
68 268,00
128,8%
Kapitał własny 40 233,00 1 799,00
-95,5%
41 574,00
2 211,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,28 0,15
-95,5%
3,39
2 204,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,02
---
0,14
---