info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 10:40
kontakt
BROADGATE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -69,00 -40,00
---
-44,00
---
Zysk (strata) brutto -45,00 595,00
---
-299,00
---
Zysk (strata) netto -45,00 595,00
---
-299,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 56 490,00 56 335,00
-0,3%
66 589,00
18,2%
Kapitał własny 39 638,00 40 233,00
1,5%
39 934,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,23 3,28
1,5%
3,25
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,05
---
-0,02
---