info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:28
kontakt
ABSINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92,00 -33,00
---
-142,00
---
Zysk (strata) brutto 5 703,00 2 570,00
-54,9%
4 104,00
59,7%
Zysk (strata) netto 4 595,00 2 135,00
-53,5%
3 365,00
57,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 25 020,00 27 410,00
9,6%
31 109,00
13,5%
Kapitał własny 18 599,00 20 734,00
11,5%
23 696,00
14,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,32 2,59
11,5%
2,96
14,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,27
-53,5%
0,42
57,7%