info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.23, godz. 22:23
kontakt
REMEDIS
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 725,00 489,00
-32,6%
740,00
51,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -638,00 -1 145,00
---
-961,00
---
Zysk (strata) brutto -550,00 -1 066,00
---
349,00
---
Zysk (strata) netto -567,00 -1 104,00
---
189,00
---
Amortyzacja 251,00 215,00
-14,3%
556,00
158,6%
Aktywa 14 513,00 13 367,00
-7,9%
12 706,00
-4,9%
Kapitał własny 6 245,00 5 141,00
-17,7%
5 331,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,08
-18,2%
0,08
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
0,00
---