info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.24, godz. 22:54
kontakt
REMEDIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów -16,00 32,00
---
22,00
-31,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -352,00 -254,00
---
-303,00
---
Zysk (strata) brutto -555,00 -350,00
---
759,00
---
Zysk (strata) netto -555,00 -249,00
---
759,00
---
Amortyzacja 53,00 53,00
0,0%
53,00
0,0%
Aktywa 11 735,00 11 542,00
-1,6%
12 389,00
7,3%
Kapitał własny 4 161,00 3 911,00
-6,0%
4 671,00
19,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,06
-6,1%
0,07
19,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,01
---