info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 09:36
kontakt
BALTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 975,00 45 082,00
4,9%
43 536,00
-3,4%
44 460,00
2,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -575,00 704,00
---
-613,00
---
1 140,00
---
Zysk (strata) brutto -735,00 286,00
---
-804,00
---
867,00
---
Zysk (strata) netto -650,00 159,00
---
-631,00
---
723,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 98 333,00 99 865,00
1,6%
102 247,00
2,4%
102 197,00
-0,0%
Kapitał własny 41 066,00 41 113,00
0,1%
40 439,00
-1,6%
40 955,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,23 13,24
0,1%
13,02
-1,6%
13,19
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,21 0,05
---
-0,20
---
0,23
---