info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.17, godz. 11:40
kontakt
BALTICON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 44 460,00 38 063,00
-14,4%
44 448,00
16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 140,00 2 739,00
140,3%
2 832,00
3,4%
Zysk (strata) brutto 867,00 2 307,00
166,1%
2 737,00
18,6%
Zysk (strata) netto 723,00 1 632,00
125,7%
1 894,00
16,1%
Amortyzacja 0,00 4 513,00
---
2 212,00
-51,0%
Aktywa 102 197,00 92 874,00
-9,1%
96 522,00
3,9%
Kapitał własny 40 955,00 40 955,00
0,0%
44 482,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,19 13,19
0,0%
14,33
8,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 0,53
125,8%
0,61
16,0%