info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.04, godz. 14:29
kontakt
ORBIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 263 241,00 258 436,00
-1,8%
229 339,00
-11,3%
141 301,00
-38,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69 741,00 138 487,00
98,6%
30 340,00
-78,1%
-19 125,00
---
Zysk (strata) brutto 63 286,00 131 333,00
107,5%
171 554,00
30,6%
-11 543,00
---
Zysk (strata) netto 63 924,00 106 183,00
66,1%
573 961,00
440,5%
-9 714,00
---
Amortyzacja 34 856,00 35 194,00
1,0%
35 756,00
1,6%
35 737,00
-0,1%
Aktywa 2 982 028,00 3 128 148,00
4,9%
3 766 057,00
20,4%
3 700 670,00
-1,7%
Kapitał własny 2 020 481,00 2 126 664,00
5,3%
2 699 444,00
26,9%
2 689 730,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 43,85 46,16
5,3%
58,58
26,9%
58,38
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,39 2,30
66,1%
12,46
440,7%
-0,21
---