info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.07, godz. 16:44
kontakt
FOREVEREN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 456,00 8 538,00
32,2%
8 241,00
-3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 191,00 2 465,00
-41,2%
1 599,00
-35,1%
Zysk (strata) brutto 4 190,00 12 421,00
196,4%
1 748,00
-85,9%
Zysk (strata) netto 3 643,00 9 802,00
169,1%
1 415,00
-85,6%
Amortyzacja 280,00 278,00
-0,7%
282,00
1,4%
Aktywa 23 796,00 36 098,00
51,7%
36 692,00
1,6%
Kapitał własny 20 248,00 30 050,00
48,4%
31 274,00
4,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 1,10
48,5%
1,15
4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,36
168,7%
0,05
-85,6%