info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 14:54
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 104,00 14 885,00
-45,1%
9 149,00
-38,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 663,00 548,00
-85,0%
2 912,00
431,4%
Zysk (strata) brutto 3 553,00 542,00
-84,7%
2 898,00
434,7%
Zysk (strata) netto 2 421,00 323,00
-86,7%
3 379,00
946,1%
Amortyzacja 307,00 330,00
7,5%
266,00
-19,4%
Aktywa 92 818,00 90 821,00
-2,2%
83 013,00
-8,6%
Kapitał własny 51 692,00 52 015,00
0,6%
51 574,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,31 4,34
0,6%
4,30
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,03
-86,6%
0,28
944,4%