info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 04:57
kontakt
VOTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 149,00 10 936,00
19,5%
10 499,00
-4,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 912,00 750,00
-74,2%
464,00
-38,1%
Zysk (strata) brutto 2 898,00 686,00
-76,3%
518,00
-24,5%
Zysk (strata) netto 3 379,00 611,00
-81,9%
250,00
-59,1%
Amortyzacja 266,00 323,00
21,4%
364,00
12,7%
Aktywa 83 013,00 84 849,00
2,2%
85 854,00
1,2%
Kapitał własny 51 574,00 52 184,00
1,2%
52 434,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,30 4,35
1,2%
4,37
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 0,05
-81,9%
0,02
-58,8%