info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 06:29
kontakt
11BIT
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 016,00 19 186,00
-29,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 135,00 7 525,00
-46,8%
Zysk (strata) brutto 15 731,00 4 530,00
-71,2%
Zysk (strata) netto 12 929,00 3 558,00
-72,5%
Amortyzacja 2 569,00 1 714,00
-33,3%
Aktywa 45 649,00 48 650,00
6,6%
Kapitał własny 42 126,00 46 223,00
9,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,00 20,21
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,83 1,56
-73,3%