info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 09:08
kontakt
11BIT
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 152,00 19 152,00
-26,8%
82 114,00
328,7%
71 221,00
-13,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 455,00 7 620,00
-50,7%
46 949,00
516,1%
23 871,00
-49,2%
Zysk (strata) brutto 14 683,00 4 390,00
-70,1%
48 106,00
995,8%
25 030,00
-48,0%
Zysk (strata) netto 11 881,00 3 417,00
-71,2%
37 550,00
998,9%
21 710,00
-42,2%
Amortyzacja 2 569,00 1 714,00
-33,3%
4 493,00
162,1%
6 424,00
43,0%
Aktywa 45 350,00 48 650,00
7,3%
109 263,00
124,6%
155 668,00
42,5%
Kapitał własny 42 214,00 46 223,00
9,5%
89 912,00
94,5%
119 740,00
33,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,04 20,21
6,1%
39,31
94,5%
52,35
33,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,36 1,49
-72,1%
16,42
998,9%
9,49
-42,2%