info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.25, godz. 23:26
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 791,00 30 524,00
40,1%
19 645,00
-35,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 611,00 17 242,00
62,5%
9 134,00
-47,0%
Zysk (strata) brutto 11 115,00 17 853,00
60,6%
8 829,00
-50,5%
Zysk (strata) netto 11 689,00 14 508,00
24,1%
10 502,00
-27,6%
Amortyzacja 1 844,00 2 372,00
28,6%
2 473,00
4,3%
Aktywa 155 668,00 171 247,00
10,0%
176 389,00
3,0%
Kapitał własny 119 740,00 136 272,00
13,8%
144 751,00
6,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,35 59,58
13,8%
63,29
6,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,11 6,34
24,1%
4,59
-27,6%