info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 09:54
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 645,00 17 990,00
-8,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 134,00 8 733,00
-4,4%
Zysk (strata) brutto 8 829,00 8 271,00
-6,3%
Zysk (strata) netto 10 502,00 7 110,00
-32,3%
Amortyzacja 2 473,00 2 548,00
3,0%
Aktywa 176 389,00 187 586,00
6,3%
Kapitał własny 144 751,00 159 272,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 63,29 67,52
6,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,59 3,01
-34,4%