info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.05, godz. 06:30
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 880,00 893,00
1,5%
902,00
1,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 92,00 74,00
-19,6%
183,00
147,3%
Zysk (strata) brutto 87,00 74,00
-14,9%
182,00
145,9%
Zysk (strata) netto 83,00 29,00
-65,1%
178,00
513,8%
Amortyzacja 42,00 28,00
-33,3%
0,00
---
Aktywa 18 570,00 18 495,00
-0,4%
18 453,00
-0,2%
Kapitał własny 16 217,00 16 231,00
0,1%
16 409,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,82 9,82
0,1%
9,93
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-64,0%
0,11
500,0%