info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 05:18
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 710,00 536,00
-24,5%
614,00
14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 44,00 -125,00
---
-82,00
---
Zysk (strata) brutto 47,00 -125,00
---
-85,00
---
Zysk (strata) netto -19,00 -129,00
---
-89,00
---
Amortyzacja 14,00 42,00
200,0%
42,00
0,0%
Aktywa 12 673,00 12 690,00
0,1%
18 649,00
47,0%
Kapitał własny 10 255,00 10 126,00
-1,3%
10 037,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,45 7,36
-1,3%
7,29
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,09
---
-0,06
---