info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 21:41
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 793,00 880,00
11,0%
893,00
1,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 92,00 92,00
0,0%
74,00
-19,6%
Zysk (strata) brutto 87,00 87,00
0,0%
74,00
-14,9%
Zysk (strata) netto 83,00 83,00
0,0%
29,00
-65,1%
Amortyzacja 42,00 42,00
0,0%
28,00
-33,3%
Aktywa 18 607,00 18 570,00
-0,2%
18 495,00
-0,4%
Kapitał własny 16 134,00 16 217,00
0,5%
16 247,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,77 9,82
0,5%
9,83
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
0,0%
0,02
-64,0%