info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.13, godz. 19:30
kontakt
ATCCARGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 55 529,00 61 411,00
10,6%
72 072,00
17,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 316,00 3 047,00
131,5%
2 586,00
-15,1%
Zysk (strata) brutto 1 138,00 2 914,00
156,1%
2 722,00
-6,6%
Zysk (strata) netto 913,00 2 309,00
152,9%
2 067,00
-10,5%
Amortyzacja 476,00 488,00
2,5%
433,00
-11,3%
Aktywa 70 855,00 76 662,00
8,2%
76 322,00
-0,4%
Kapitał własny 24 125,00 26 434,00
9,6%
28 501,00
7,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,64 3,99
9,6%
4,30
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,35
152,2%
0,31
-10,3%