info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 15:42
kontakt
TAXUSFUND
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -20,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -449,00
Zysk (strata) brutto -455,00
Zysk (strata) netto -413,00
Amortyzacja 47,00
Aktywa 255 367,00
Kapitał własny 254 560,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00