info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 00:37
kontakt
TAXUSFUND
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -36,00 -9,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -355,00 102,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) brutto -330,00 105,00
---
-12,00
---
Zysk (strata) netto -288,00 80,00
---
-12,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 255 698,00 255 742,00
0,0%
255 748,00
0,0%
Kapitał własny 255 162,00 255 365,00
0,1%
255 353,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,0%
0,12
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---