info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 11:42
kontakt
TAXUSFUND
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -6,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -106,00
Zysk (strata) brutto -140,00
Zysk (strata) netto -138,00
Amortyzacja 25,00
Aktywa 255 264,00
Kapitał własny 254 446,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00