info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 17:42
kontakt
TAXUSFUND
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -6,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -9,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -9,00
---
Zysk (strata) netto -30,00 -9,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 255 772,00 255 750,00
-0,0%
Kapitał własny 255 155,00 255 356,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---