info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 10:36
kontakt
TAXUSFUND
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -9,00
Zysk (strata) brutto -9,00
Zysk (strata) netto -9,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 255 750,00
Kapitał własny 255 356,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00