info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:25
kontakt
TAXUSFUND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3,00 -1,00
---
Zysk (strata) brutto -3,00 -1,00
---
Zysk (strata) netto -3,00 -1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 255 748,00 255 748,00
0,0%
Kapitał własny 255 354,00 255 353,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,12
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---