info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.08, godz. 20:41
kontakt
EUCO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 500,00 6 595,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 552,00 -81,00
---
Zysk (strata) brutto 705,00 -899,00
---
Zysk (strata) netto 505,00 -1 012,00
---
Amortyzacja 573,00 574,00
0,2%
Aktywa 132 338,00 127 483,00
-3,7%
Kapitał własny 23 538,00 22 526,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,20 4,02
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,18
---