info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.03, godz. 17:42
kontakt
POLMED
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 92 054,00 109 830,00
19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 614,00 7 903,00
71,3%
Zysk (strata) brutto 4 449,00 7 772,00
74,7%
Zysk (strata) netto 4 334,00 5 982,00
38,0%
Amortyzacja 2 830,00 2 612,00
-7,7%
Aktywa 58 225,00 61 623,00
5,8%
Kapitał własny 40 699,00 43 290,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,43 1,52
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,21
38,2%