info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.07, godz. 16:53
kontakt
POLMED
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 91 579,00 108 970,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 034,00 7 094,00
75,9%
Zysk (strata) brutto 4 019,00 7 091,00
76,4%
Zysk (strata) netto 3 880,00 5 402,00
39,2%
Amortyzacja 1 721,00 1 638,00
-4,8%
Aktywa 52 712,00 56 788,00
7,7%
Kapitał własny 41 122,00 43 193,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,45 1,52
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,19
39,7%