info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 22:20
kontakt
POLMED
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 72 404,00 91 579,00
26,5%
108 970,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 123,00 4 034,00
-21,3%
7 094,00
75,9%
Zysk (strata) brutto 5 096,00 4 019,00
-21,1%
7 091,00
76,4%
Zysk (strata) netto 5 030,00 3 880,00
-22,9%
5 402,00
39,2%
Amortyzacja 1 654,00 1 721,00
4,1%
1 638,00
-4,8%
Aktywa 51 557,00 52 712,00
2,2%
56 788,00
7,7%
Kapitał własny 40 975,00 41 122,00
0,4%
43 193,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,45
0,1%
1,52
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,14
-23,2%
0,19
39,7%