info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 22:34
kontakt
POLMED
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 324,00 62 261,00
16,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 852,00 6 867,00
140,8%
Zysk (strata) brutto 2 785,00 6 763,00
142,8%
Zysk (strata) netto 2 166,00 5 156,00
138,0%
Amortyzacja 1 301,00 1 275,00
-2,0%
Aktywa 58 029,00 66 007,00
13,7%
Kapitał własny 39 534,00 48 618,00
23,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,39 1,70
22,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,18
136,8%