info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.11, godz. 10:55
kontakt
POLMED
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 058,00 61 480,00
15,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 151,00 6 988,00
224,9%
Zysk (strata) brutto 2 154,00 6 937,00
222,1%
Zysk (strata) netto 1 606,00 5 364,00
234,0%
Amortyzacja 807,00 819,00
1,5%
Aktywa 52 988,00 62 260,00
17,5%
Kapitał własny 39 397,00 48 729,00
23,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,38 1,70
23,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,19
235,7%