info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:27
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38,00 38,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 208,00 8 400,00
161,8%
Zysk (strata) brutto 3 478,00 68 605,00
1 872,5%
Zysk (strata) netto 3 457,00 68 796,00
1 890,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 118 901,00 187 429,00
57,6%
Kapitał własny 70 705,00 139 501,00
97,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,68 5,29
97,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 2,61
1 891,6%