info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 14:49
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 38,00 38,00
0,0%
38,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 370,00 3 208,00
134,2%
8 400,00
161,8%
Zysk (strata) brutto 1 571,00 3 478,00
121,4%
68 605,00
1 872,5%
Zysk (strata) netto 1 555,00 3 457,00
122,3%
68 796,00
1 890,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 166 420,00 118 901,00
-28,6%
187 429,00
57,6%
Kapitał własny 138 559,00 70 705,00
-49,0%
139 501,00
97,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,25 2,68
-49,0%
5,29
97,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,13
122,0%
2,61
1 891,6%