info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 22:18
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
4,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 354,00 531,00
50,0%
2 814,00
429,9%
Zysk (strata) brutto 639,00 22 966,00
3 494,1%
-189,00
---
Zysk (strata) netto -1 548,00 22 968,00
---
-642,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 145 928,00 169 423,00
16,1%
168 213,00
-0,7%
Kapitał własny 117 752,00 140 720,00
19,5%
140 078,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,46 5,34
19,5%
5,31
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,87
---
-0,02
---