info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 03:53
kontakt
CELTIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 4,00 38,00
850,0%
38,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 814,00 1 370,00
-51,3%
3 208,00
134,2%
Zysk (strata) brutto -189,00 1 571,00
---
3 478,00
121,4%
Zysk (strata) netto -642,00 1 555,00
---
3 457,00
122,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 168 213,00 166 420,00
-1,1%
118 901,00
-28,6%
Kapitał własny 140 078,00 138 559,00
-1,1%
70 705,00
-49,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,31 5,25
-1,1%
2,68
-49,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,06
---
0,13
122,0%