info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.06, godz. 04:03
kontakt
RSY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48,00 46,00
-4,2%
25,00
-45,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -7,00 -1,00
---
-7,00
---
Zysk (strata) brutto 1 988,00 1 033,00
-48,0%
-7 466,00
---
Zysk (strata) netto 1 609,00 836,00
-48,0%
-6 049,00
---
Amortyzacja 16,00 18,00
12,5%
16,00
-11,1%
Aktywa 15 964,00 17 042,00
6,8%
9 581,00
-43,8%
Kapitał własny 14 265,00 15 101,00
5,9%
9 052,00
-40,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,36
5,8%
0,82
-40,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,08
-48,3%
-0,54
---