info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.20, godz. 14:04
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 16 348,00 29 777,00
82,1%
19 886,00
-33,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 019,00 4 768,00
367,9%
3 000,00
-37,1%
Zysk (strata) brutto 782,00 4 653,00
495,0%
2 841,00
-38,9%
Zysk (strata) netto 491,00 3 377,00
587,8%
2 150,00
-36,3%
Amortyzacja 63,00 70,00
11,1%
62,00
-11,4%
Aktywa 76 025,00 80 014,00
5,2%
81 528,00
1,9%
Kapitał własny 50 973,00 54 350,00
6,6%
53 428,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,12 4,39
6,6%
4,31
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,27
582,5%
0,17
-36,3%