info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 11:56
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 227,00 13 624,00
88,5%
16 348,00
20,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 368,00 2 830,00
669,0%
1 019,00
-64,0%
Zysk (strata) brutto 297,00 2 732,00
819,9%
782,00
-71,4%
Zysk (strata) netto 188,00 2 249,00
1 096,3%
491,00
-78,2%
Amortyzacja 76,00 68,00
-10,5%
63,00
-7,4%
Aktywa 67 917,00 63 334,00
-6,7%
76 025,00
20,0%
Kapitał własny 54 507,00 50 482,00
-7,4%
50 973,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,40 4,08
-7,4%
4,12
1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,18
1 113,3%
0,04
-78,0%