info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 01:27
kontakt
EDINVEST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 974,00 16 979,00
184,2%
6 454,00
-62,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 701,00 -110,00
---
1 010,00
---
Zysk (strata) brutto 633,00 -164,00
---
894,00
---
Zysk (strata) netto 496,00 -163,00
---
709,00
---
Amortyzacja 57,00 57,00
0,0%
68,00
19,3%
Aktywa 82 398,00 66 042,00
-19,8%
66 308,00
0,4%
Kapitał własny 54 392,00 54 229,00
-0,3%
54 938,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,39 4,38
-0,3%
4,44
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,01
---
0,06
---